วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1

Advertisement

Advertisement

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการประเมินเกณฑ์ PA ปี 2566 และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม

สำนักงาน ก.ค.ศ. PA Support Team จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1

สืบเนื่องจากที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา, ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา) ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบข้อมูลว่าการดำเนินงานบางพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว

Advertisement

จึงได้มอบนโยบายให้มีการสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาผู้เข้ารับการอบรมเขตพื้นที่ละ 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวม 2,460 คน เพื่อให้สามารถวางแผนและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค รวม 13 รุ่น

สำนักงาน ก.ค.ศ. PA Support Team จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 กลุ่มภาคเหนือ (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. นำโดย นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 นางอัญสุชา พงศ์พัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล และนางสาวนิธนิวา ดำรงค์มงคลกุล ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ ของ ก.ค.ศ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม รวม 360 คน

สำนักงาน ก.ค.ศ. PA Support Team จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ ลิงก์ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม PA Support Team ดาวน์โหลดที่นี่

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท Paper and Pencil 20 พฤศจิกายน 2565 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments