สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบภาค ก. (พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563

1633
สอบ ก.พ.63
สอบ ก.พ.63
สอบ ก.พ.
สอบ ก.พ.
เพิ่มเพื่อน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่  https://ocsc2.job.thai.com/