สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้

2673
สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้
สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้

ด่วนที่สุด สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือเรื่องการสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้ Learn from home ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตตามหนังสือที่อ้างถึงเพื่อสำรวจข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยเรียนรู้ผ่านช่องทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอส่งแบบสำรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา บันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้โดยสำรวจเฉพาะสาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถเรียนจากบ้านได้ Learn from home กรณีที่นักเรียนสามารถเรียนทางไกลจากบ้านได้ไม่ต้องบันทึกข้อมูล กำหนดการส่งข้อมูล แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2563 ซึ่งคุณครูสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือราชการด้านล่างเลยค่ะ

สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้
สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้

 

สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้
สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน