ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5398 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1557

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5398 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [‘ ขนาดไฟล์ 108.84 KB ‘]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [‘ ขนาดไฟล์ 108.53 KB ‘]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [‘ ขนาดไฟล์ 79.11 KB ‘]
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 [‘ ขนาดไฟล์ 104.93 KB ‘]
5. หนังสือ สพฐ. [‘ ขนาดไฟล์ 691.03 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.