สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

2061

สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น
สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกจะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อไหร่ ยังมีสิทธิ์เลือกรับบำเหน็จ หรือ บำนาญ จากกรมบัญชีกลางอยู่ และยังได้รับเงินก้อนจาก กบข. อีกทางหนึ่งด้วย

โดยรัฐได้จ่ายเงินสมทบเพิ่มเข้าบัญชี กบข. ของสมาชิกทุกเดือน รวมถึงจ่ายเงินชดเชยสูตรบำนาญ และเงินประเดิม (ให้เฉพาะสมาชิกที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนตั้ง กบข.) ส่วนข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับเงินทางเดียวเท่านั้น คือ เงินบำเหน็จหรือ บำนาญจากกรมบัญชีกลาง

– ใครที่เลือกรับบำนาญ จะได้รับเงินทั้ง 2 อย่าง คือ มีเงินเดือนที่ได้จากกรมบัญชีกลาง และมีเงินก้อนที่ได้จาก กบข. ประกอบด้วย เงินสะสม เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม(ถ้ามี) และผลตอบแทนจากการที่ กบข. นำเงินทั้งหมดไปลงทุน

– ส่วนใครที่เลือกรับบำเหน็จ ก็จะได้รับเป็นเงินก้อน 2 ก้อน คือ เงินบำเหน็จที่ได้จากกรมบัญชีกลาง และเงินก้อนที่ได้จาก กบข. ประกอบด้วย เงินสะสม เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) เงินสมทบ และผลตอบแทนจากการลงทุน ยกเว้นเงินชดเชย และเงินประเดิม (ถ้ามี) ที่กรมบัญชีกลางจะจ่ายให้กับผู้ที่เลือกรับบำนาญเท่านั้น

– เงินบำเหน็จหรือบำนาญ รับจากกรมบัญชีกลาง คำนวณตามสูตรคำนวณบำเหน็จบำนาญที่กฎหมายกำหนด
– เงินก้อน กบข. รับจาก กบข. โดยคำนวณจ่ายคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ณ วันที่จ่ายคืนสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเลือกรับเงินจาก กบข. ทั้งหมดในครั้งเดียว หรือเลือกบริการออมต่อ แล้วทยอยรับเงินคืนเป็นงวด ๆ ก็ได้เช่นกัน

สมาชิกสามารถศึกษาสิทธิ์การได้รับเงินต่าง ๆ เมื่อออกจากราชการได้ที่นี่ https://www.gpf.or.th/thai2019/2Member/main.php?page=1-2&lang=th&size=n&pattern=n&menu=memberservice&lang=th

สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น
สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สิทธิประโยชน์การรับเงิน 2 ทางนี้ เป็นของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น จาก กบข.