สินเชื่อ รถยนต์ใหม่ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว

2242
สินเชื่อ รถยนต์ใหม่ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว
สินเชื่อ รถยนต์ใหม่ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว

ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย Newcar ธนชาตไดรฟ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิรถยนต์ต่าง ๆ จะตกเป็นของลูกค้า

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 1. รุ่นรถยนต์ที่รับจัดเช่าซื้อ
  • รถเก๋ง และ รถกระบะ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

หมายเหตุ ยกเว้นรถบรรทุก รถตู้และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า
*ยกเว้นรถยนต์ยี่ห้อ TATA, PROTON, DEVA, DFSK, FOTON, MAXUS, CHERY, MAZDA

 1. เงินดาวน์ 0% ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ตารางดอกเบี้ยตามตารางด้านล่างนี้ ใช้ได้กับทั้งกรณีเป็นสมาชิก กบข. และครอบครัวสมาชิก กบข.
  แต่ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
 3. อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเริ่มต้น 2.39%
  อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพร้อมประกันภัยเริ่มต้น 3.75%

  ระยะเวลาที่ขออนุมัติภายในวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564
  (ยึดตามหลักเกณฑ์การใช้เงื่อนไขเช่าซื้อและการออกรถของธนชาต)

สินเชื่อ รถยนต์ใหม่ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว
สินเชื่อ รถยนต์ใหม่ สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว

อัตราดอกเบี้ยปกติ

 

รุ่นรถ เงินดาวน์
(%)
อัตราดอกเบี้ยปลายงวด
12 – 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
รถยนต์ จดเก๋ง
ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ
(ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า)
25% 2.39% 2.49% 2.69% 3.19%
15%-20% 2.45% 2.59% 2.79% 3.29%
0%-<15% 2.80% 2.95% 3.15% 3.65%
รถยนต์ จดกระบะ
ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ
(ยกเว้น รถบรรทุก รถตู้ และรถป้ายเหลือง/เขียว/ฟ้า)
25% 2.45% 2.59% 2.79% 3.29%
15%-20% 2.65% 2.79% 2.99% 3.49%
0%-<15% 2.90% 3.05% 3.25% 3.75%

*เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขเงินดาวน์ เป็นไปตามนโยบายพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 

อัตราดอกเบี้ยพร้อมประกันภัย

รถยนต์ เงินดาวน์
(%)
อัตราดอกเบี้ยปลายงวด
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
Toyota, Honda, Isuzu, Nissan

(ทุกรุ่น)

15%-35% 3.75% 3.89% 4.09% 4.59%
0%-<15% 4.00% 4.15% 4.35% 4.85%
 1. ระยะเวลาผ่อนชำระ
  • เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-48, 60, 72, 84 เดือน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

 1. ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 2. ค่าทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง

คุณสมบัติผู้สมัคร (ลูกค้า)

 1. เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผ่านการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. กรณีเป็นผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ต้องมีสมาชิก กบข. ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการสมัคร/ช่องทางการสมัคร

 1. ลูกค้าดูรถที่สนใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคารผ่านตัวแทนขายรถยนต์หรือโชว์รูม
 3. ยื่นเอกสารพิจารณาสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่การตลาด
 4. ทราบผลการอนุมัติ ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากวันเซ็นสัญญาเช่าซื้อ และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 5. ติดต่อรับรถที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ภายหลังจากได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรสมาชิก กบข. / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก / ใบรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนารายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
 6. กรณีเป็นครอบครัวสมาชิก กบข.
  • บิดา / มารดา / บุตร แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข.
  • คู่สมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1770

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://www.gpf.or.th/thai2019/2Member/main.php?page=detail&subject=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&pg=25&menu=rightformember&indexgroup=2&detail=32&lang=th

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กบข.