สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

963

สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 10 (ร.10) Twinkl (ทวิงเคิล) ได้รวบรวมสื่อการสอนฟรีที่สามารถนำไปใช้เพิ่มความสนุกในห้องเรียน ตัวอย่างเช่น พระราชประวัติ ร.10 เป็นภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด หรือสื่อการสอนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.10 ในรูปแบบ ไฟล์ PDF นอกจากนี้ทวิงเคิลยังแถมสื่อการสอนฟรีเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยในบทความนี้เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี
สื่อการสอนสื่อการเรียนรู้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี
พระราชประวัติรัชกาลที่ 10 

รัชกาลที่ 10 หรือเรามักย่อว่า ร.10 พระนามเต็มคือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 และทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถัดมาวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระองค์ขึ้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เนื่องจากทรงเป็นพระรัชทายาทตามกฎหมายมณเฑียรบาล

เรื่องราวน่าอ่าน : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

สื่อการสอนและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 10
สื่อการสอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 10 ได้ที่นี่

หมายเหตุ : ต้องสมัครสมาชิกกับ Twinkl (ทวิงเคิล) ก่อนนะครับ