วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้สื่อสร้างเสริมความรู้ การลดโรคอ้วน ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดย กรมอนามัย และ กระทรวงศึกษาธิการ ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สื่อสร้างเสริมความรู้ การลดโรคอ้วน ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดย กรมอนามัย และ กระทรวงศึกษาธิการ ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Advertisement

สื่อสร้างเสริมความรู้ การลดโรคอ้วน ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดย กรมอนามัย และ กระทรวงศึกษาธิการ ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

แจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

สื่อสร้างเสริมความรู้ การลดโรคอ้วน ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดย กรมอนามัย และ กระทรวงศึกษาธิการ ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ดาวน์โหลดสื่อผ่านเว็บไซต์กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดสื่อผ่านเว็บไซต์ชมรม ChOPA & ChPA Game ประเทศไทย คลิกที่นี่

Advertisement

สื่อสร้างเสริมความรู้ การลดโรคอ้วน ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดย กรมอนามัย และ กระทรวงศึกษาธิการ ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ตามที่กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเพื่อลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง โดยได้จัดทําสปอตโฆษณา และคลิปวิดีโอสื่อสาร รณรงค์การออกกําลังกายที่เพียงพอ และนอนหลับดีสําหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร และการนอนหลับพักผ่อน ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตสมวัย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตลอดจนมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQดี โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ https://dopah.anamai.moph.go.th เมนูดาวน์โหลดสื่อวิดีโอ และมัลติมีเดีย และ https://www.chopathipa.org เมนูสื่อองค์ความรู้ วีดิทัศน์ หรือสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และ ชมรม ChOPA & ChPA Game ประเทศไทย

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม OBEC Content Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X