Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ระดับชั้นป.1-ป.3 เรียนออนไลน์ที่นี่

Advertisement

สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ระดับชั้นป.1-ป.3 เป็นสื่อการเรียนรู้จากโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ซึ่งสามารถเรียนออนไลน์ได้ดังต่อไปนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้ได้ที่นี่

Advertisement

You might also like