Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สูญเปล่าจบหมอไม่เป็นหมอเกือบ1%

Advertisement

“ชัยรัตน์” เผยแพทย์ยังเป็นคณะยอดฮิต สาขาศัลยกรรมฮอตสุด
แต่บัณฑิตหมอเกือบ 1%จบแล้วไม่เป็นหมอ ถือเป็นการลงทุนสูญเปล่า
เพราะรัฐทุ่มงบฯหนุน 4.5 แสนบาทต่อคนต่อปี

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (4 ม.ค.) ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์
ถือเป็นคณะที่ได้รับความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก
โดยสาขาที่เลือกเรียนมากที่สุด คือ สาขาด้านศัลยกรรมตกแต่ง สาขาด้านตา หู
คอ จมูก ซึ่งสาขาเหล่านี้เมื่อเรียนจบแล้วสามารถไปเปิดคลินิก
หรือต่อยอดจากสิ่งที่เรียน เพื่อสร้างรายได้ได้ง่าย
เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพความสวยความงาม
ส่วนสาขาที่เลือกเรียนน้อยที่สุดคือ สาขาด้านสูตินารีแพทย์
ประสาทศัลยศาสตร์ รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา
ทั้งที่เป็นสาขาที่มีความต้องการแพทย์จำนวนมาก
ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้นิสิต
นักศึกษาแพทย์เลือกเรียนสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคม
ให้มากที่สุด

Advertisement


“ ปัจจุบันมีบัณฑิตแพทย์เกือบ 1% ที่เรียบจบแล้วไม่ได้ไปศึกษาต่อเฉพาะทาง
หรือทำงานเป็นแพทย์ ซึ่งแม้จะดูไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะบัณฑิตแพทย์ก็เหมือนคนที่ต้องการมีรายได้ สร้างครอบครัว
อีกทั้งวันนี้ก็มีอาชีพหลากหลายที่รองรับและทำงานได้มากกว่า
แต่ผมก็อยากให้คำนึงถึงการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรียน
และการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ไม่อยากให้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า
เนื่องจากรัฐต้องใช้งบประมาณสนับสนุนสูงมาก แพทย์คนหนึ่งต้องใช้เงิน 4.5
แสนบาทต่อปี จึงอยากให้คนที่เรียนจบเป็นบัณฑิตแพทย์ประกอบอาชีพแพทย์
แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถเป็นแพทย์ได้จริงๆ
ต้องประกอบอาชีพอื่นก็อยากให้นำความรู้ที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์บนพื้น
ฐานวิชาการ ช่วยแนะนำคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
ซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลา”ศ.นพ.ชัยรัตน์ กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 9:08 น.

You might also like