สูตรเด็ด พิชิตหนี้ ทำอย่างไรจะจัดการหนี้ให้เร็วที่สุด จาก กบข.

1349
สูตรเด็ด พิชิตหนี้ ทำอย่างไรจะจัดการหนี้ให้เร็วที่สุด จาก  กบข.
สูตรเด็ด พิชิตหนี้ ทำอย่างไรจะจัดการหนี้ให้เร็วที่สุด จาก กบข.

สูตรเด็ด พิชิตหนี้ ทำอย่างไรจะจัดการหนี้ให้เร็วที่สุด จาก กบข.

การเป็นหนี้จะทำให้เป็นทุกข์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละบุคคล
เราควรเป็นหนี้เท่าที่จำเป็น ไม่เกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ และควรบริหารจัดการหนี้ให้ได้ ไม่ใช่แค่จ่ายหนี้ได้ตรงตามสัญญา แต่เราควรจัดการหนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจะทำให้มีเงินเหลือออมเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งวิธีการบริหารจัดการหนี้มีดังนี้

1. สำรวจหนี้สิน
สำรวจตัวเองว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ มีหนี้อะไรบ้าง จดรายละเอียดหนี้แต่ละประเภทเพื่อดูภาพรวมของหนี้ว่าเป็นอย่างไร ทั้งยอดรวม อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดชำระ และจำนวนการผ่อนขั้นต่ำของยอดหนี้ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับรายรับว่าเพียงพอสำหรับการจ่ายชำระหนี้หรือไม่ ? หลังจ่ายหนี้แล้วมีเงินเหลือหรือไม่

2. วางแผนชำระหนี้ให้มากกว่ายอดขั้นต่ำ หรือชำระหนี้เพิ่มมากกว่าค่างวดปกติ
หากพบว่ารายรับที่มีเพียงพอกับการจ่ายชำระหนี้ได้ทุกรายการและยังพอมีเงินเหลือ ควรวางแผนนำเงินส่วนที่เหลือชำระหนี้เพิ่มมากกว่ายอดขั้นต่ำ หรือชำระหนี้เพิ่มมากกว่าค่างวดปกติ โดยตั้งเป้ากำจัดหนี้ทีละรายการ ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี
2.1) เริ่มกำจัดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน เพื่อช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายได้มากขึ้น
2.2) เริ่มกำจัดหนี้ที่มียอดหนี้เหลือน้อยก่อน วิธีนี้จะทำให้มี “กำลังใจ” ในการที่จะปิดหนี้ไปได้ทีละรายการ ทำให้รู้สึกไม่ท้อกับการชำระหนี้ที่มีอยู่ และเมื่อปิดหนี้รายการแรกได้แล้วจะทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ต่อเดือนลดลง เมื่อยอดผ่อนต่อเดือนลดลงก็นำเงินส่วนที่เคยชำระหนี้ได้ทยอยปิดหนี้รายการถัดไป

3. ปรับพฤติกรรมรักษาวินัยทางการเงิน
หากพบว่ารายรับไม่เพียงพอกับการจ่ายชำระหนี้ ควรเร่งแก้ไขด้วยการปรับลดค่าใช้จ่าย โดยจดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน เพื่อตรวจสอบดูว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นและพยายามลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นลง หรือหารายได้เพิ่ม

4. ขอเจรจากับเจ้าหนี้
เมื่อมีสัญญาณว่าเริ่มชำระหนี้ไม่ได้ หรือชำระหนี้ได้แค่ขั้นต่ำ ก่อนจะเข้าสู่สภาวะผิดนัดชำระหนี้จนโดนเบี้ยปรับเพิ่มหรือถูกดำเนินคดี ควรรีบเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกในการจัดการหนี้ร่วมกัน เช่น ขอรวมหนี้เป็นก้อนเดียวเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อลดยอดผ่อนชำระหนี้ หรือขอพักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยชั่วคราว เป็นต้น

การจะบริหารจัดการหนี้ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความอดทน และความมีระเบียบวินัยทางการเงินของคุณเอง ควรเริ่มจากการปรับพฤติกรรมการใช้เงินให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของรายได้ ไม่ก่อหนี้จนเกินความสามารถในการจ่ายชำระ มีวินัยและทยอยชำระหนี้ตามกำหนด ไม่สร้างหนี้ใหม่เพื่อมาจ่ายหนี้เดิม นอกจากจะทำให้มีเงินเหลือออมเพื่ออนาคตแล้วยังช่วยป้องกันการกลับเข้าสู่วังวนของการเป็นทุกข์เพราะเป็นหนี้ซ้ำอีกในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ Money Buddy โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข.
วารสาร กบข. ฉบับเดือนเมษายน 2564
สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3fO8hWv

#GPFcommunity #เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข #GPF

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กบข.