สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562

3584

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมาฝากเช่นเคนครับ โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดของ ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  (เช็กตารางสอบ O-NET ได้ที่นี่ ) พร้อมทั้งได้แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 โดย สทศ. ได้กำหนดปฏิทินกิจกรรมดังนี้ครับ

advertisement

 

advertisement

สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2562 กำหนดวันส่งรายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 62
สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2562 กำหนดวันส่งรายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 62
สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2562 กำหนดวันส่งรายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 62
สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2562 กำหนดวันส่งรายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 62

ขอบคุณที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

advertisement