ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

1543

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบ สิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลวิชัยเวช บุญถาวร โรงพยาบาลศุภมิตร สยามแม็คโคร AIS กลุ่มเซ็นทรัล เพียงแสดง บัตรประจำตัวข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

เช็คที่นี่ 7 สิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพสำหรับครู

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

ส่วนลดค่าเครื่อง ค่าบริการรายเดือน AIS สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา สกสค.จับมือ AIS มอบสิทธิประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

Advertisement

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

ส่วนลดค่าครองชีพครู สิทธิประโยชน์ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสถานประกอบการมอบสิทธิประโยชน์ และส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู

ขอบคุณเนื้อหาจาก สกสค.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ส่วนลดค่าเครื่อง ค่าบริการรายเดือน AIS สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา สกสค.จับมือ AIS มอบสิทธิประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/