ส.ค.ท.ไล่บี้! ทวงสิทธิ์ ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

1121
ส.ค.ท.ไล่บี้! ทวงสิทธิ์ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ส.ค.ท.ไล่บี้! ทวงสิทธิ์ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ส.ค.ท.ไล่บี้! ทวงสิทธิ์ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการที่ทวงสิทธิ์ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เปิดเผยภายหลังนำผู้แทนสมาพันธ์ครู 4 ภาค กว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือ เพื่อ “ทวงคืนสภาครู เป็นของครู โดยครู เพื่อครู สู่คุณภาพผู้เรียน” ต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.) ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2558 และคำสั่ง ที่ 17/2560 เรื่องการบริหารคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากคำสั่งดังกล่าวทำให้มีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมกรรมการ สกสค. มีการตัดผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ให้เหลืออยู่เฉพาะสัดส่วนของข้าราชการประจำระดับสูงของกระทรวง และมี รมว.ศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานกว่า 4 ปีแล้ว เมื่อมีการเลือกตั้งมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 265 จึงถือว่า คสช.ได้สิ้นสุดลงแล้ว

“เมื่อ คสช.สิ้นสุดลง คำสั่ง คสช.ที่7/2558 และที่ 17/2560 จึงสิ้นสภาพตามไปด้วย แต่ช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดังนัั้น ส.ค.ท.จึงมาเรียกร้องให้ รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ ดำเนินการสรรหา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการสกสค. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546” นายวีรบูล กล่าวและว่า ส.ค.ท.ต้องการทวงคืนสภาวิชาชีพให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน ภารกิจของสภาวิชาชีพ ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริง.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ At HeaR