ส.ค.ศ.ท.พอใจก.ค.ศ.ล็อกสเปก 36 สาขาให้ครู5 ปี

427

ส.ค.ศ.ท.พอใจก.ค.ศ.ล็อกสเปก 36 สาขาให้ครู5 ปี

ประธาน ส.ค.ศ.ท.พอใจ ก.ค.ศ.ยอมถอยล็อก 36 สาขาไม่ให้คนไม่มีใบอนุญาตฯ สมัครสอบแข่งขันกับเด็กครู 5 ปี แจงประชุมวันที่ 1 เม.ย.นี้ วิพากษ์วิชาการไม่มีเอี่ยวล่ารายชื่อไล่ “ธีระเกียรติ” แต่เตรียมเข้าพบย้ำ 2 ประเด็น นโยบายไม่แตะวิชาชีพ พร้อมประเมินสถาบันผลิตครู

    วันนี้( 28 มี.ค.) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)  เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ปลัด ศธ.ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2560 ที่เปิดสอบ 61 สาขา โดยมี 36 สาขา ที่ให้ผู้จบจากวิชาชีพครูเท่านั้น ไม่เปิดกว้างให้สาขาวิชาชีพอื่นเข้ามาสอบแข่งขัน ส่วนอีก 25 สาขา ที่เปิดให้ผู้ปริญญาตรีสาขาอื่นมาสอบได้นั้น เรายินดีและได้พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเรามีความรู้ ความสามารถ สู้เขาได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นการประเมินคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในจำนวน 17 สาขา ที่สพฐ.ระบุว่าไม่มีผู้จบการศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี ในจำนวนนี้มี 3 วิชา คือ โสตทัศนศึกษา, หลักสูตรและการสอน และ อุตสาหกรรม ความจริงแล้วมีเปิดสอนเพียงแต่ชื่อวิชาอาจจะไม่ตรงกับที่ สพฐ.กำหนด ซึ่งก็ต้องเทียบรายวิชาให้ตรงกันเด็กจะได้สมัครสอบได้ ส่วนอีก 8 สาขาวิชาที่สถานศึกษาขาดแคลนเรื้อรังนั้น เมื่อ สพฐ.มีข้อมูลว่าขาดแคลนครูจริงเราก็ยอมรับที่ให้คนอื่นมาสอบแข่งขัน 

    ประธาน ส.ค.ศ.ท.กล่าวต่อไปว่า ส.ค.ศ.ท.พอใจในมติของ ก.ค.ศ.ที่ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติใหม่ และในการประชุมเสวนาเรื่อง “รัฐเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนครูมาเป็นครู ได้หรือเสีย”  ในวันที่ 1 เม.ย.นี้นั้น ยืนยันว่าเป็นการประชุมทางวิชาการ ส.ค.ศ.ท.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่ารายชื่อ 5 หมื่นรายชื่อไล่รมว.ศึกษาธิการ แน่นอนเพราะเราใช้ปัญญา ในการแก้ปัญหาจะไม่ใช้วิธีการแบบนั้น ขอฝากถึงนิสิต นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านั้นว่าเราจะคุยกันด้วยปัญญา ให้มีการปรับปรุงให้เกิดคุณภาพ เพื่ออนาคตวิชาชีพครู

     “การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในปี 2560 สพฐ.จะขึ้นบัญชีแค่ 1 ปีถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะได้ประเมินตนเอง ประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขและหาทางออกให้ประเทศชาติ ส.ค.ศ.ท.จะแจ้งมติก.ค.ศ.ต่อนิสิต นักศึกษาครูว่าเมื่อเขาถอยให้แล้วก็ควรจะเดินหน้าพัฒนาวิชาชีพกันต่อไปให้สมกับที่วิชาชีพครู เป็น วิชาชีพชั้นสูง”รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ กล่าวและว่า นอกจากนี้ ตนยังได้ประสานกับปลัด ศธ.ขอเข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อคุยกันใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.จะดำเนินการตามมติก.ค.ศ.ไม่มีการแตะวิชาชีพครูอีกแล้ว ไม่ใช่ให้ใครก็ได้เข้ามาสอบเป็นครู ทำอะไรต้องระมัดระวัง และ2.ส.ค.ศ.ท.จะมีการประเมินเป็นรายสถาบันว่าเราจะต้องพัฒนาตนเองให้สู่มาตรฐานวิชาชีพไม่ให้ใครมาว่าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ได้ ถ้าทำได้ไม่ดีก็ไม่ต้องมาผลิตครู
อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.49 น.