Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ส.บ.ม.ท.เรียกร้อง ศธ. ยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา

Advertisement

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ถึง รมว.ศึกษาธิการ ช่วยยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา หวังเห็นการขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังพบปัญหาระดับพื้นที่มีความซ้ำซ้อน

เพิ่มเพื่อน

17 ก.พ. 60 ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ส.บ.ม.ท. ขอออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบทวนการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการปฎิรูปการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1.ให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครบทุกจังหวัด ให้มีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด สำหรับกำกับ ดูแล ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา 2.ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้นๆ 3.ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ หรือทำหน้าที่ในการติดตาม 4.เสนอให้มีสำนักมัธยมศึกษา เป็นสำนักในโครงสร้างหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อการปฎิรูปการมัธยมศึกษา 5.ส.บ.ม.ท.พร้อมสนับสนุนการเร่งรัดปฎิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล แต่ประเด็นใดก็ตามที่กำลังเป็นปัญหาในตอนนี้ควรแก้ไขประเด็นนั้นให้เรียบร้อย

Advertisement

Advertisement

นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวต่อไปว่า 6.ส.บ.ม.ท.พร้อมสนับสนุนนโยบายปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.ปฎิรูประบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นการเน้นให้เด็กเรียนวิชาการมากเกินไปจนเกิดการแข่งขันและการกวดวิชา และ 8.ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปศึกษาต่อด้านสายอาชีพมากขึ้น และควรหาแนวทางลดความกังวลใจของผู้ปกครองในเรื่องปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน

“การขับเคลื่อนงานการศึกษาระดับพื้นที่ในตอนนี้เหมือนเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันระหว่าง กศจ.กับ เขตพื้นที่ ดังนั้นจึงอยากให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย เพื่อให้การปฎิรูปการศึกษาเกิดคุณภาพอย่างแท้จริง” ดร.รัชชัยย์ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

You might also like