หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

366

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่

advertisement

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ ตรวจสอบสถานะ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะทำให้ทราบผลการพิจารณาสถานะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ที่หลายคนจะเรียกว่าบัตรคนจน ว่าใครผ่านการพิจารณา หรือ ไม่ผ่านการพิจารณา ตามคุณสมบัติเบื้องต้นบ้าง หลังจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนรับสิทธิและยื่นอุทธรณ์ (กรณีไม่ผ่าน) ต่อไป

1. การตรวจสอบสถานะ”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566

โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถตรวจสอบสถานะ”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์

หรือสามารถสอบสถานะ”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ได้จากหน่วยงานต่างๆดังนี้

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาของธนาคารออมสิน
 • สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

2. การยืนยันสิทธิ์”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566

หลังจากตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เมื่อผลปรากฎว่าได้รับสิทธิ์ ต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 27 สิงหาคม 2566 

ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตามเวลาที่กำหนด สามารถมอบอำนาจยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (กรณีผ่านคุณสมบัติ) ได้ตามแบบฟอร์ม การมอบอำนาจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จากลิงก์ด้านล่าง

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด (ลิงก์สำรอง)

advertisement

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

สำหรับ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

ตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

 • ยืนยันตัวตน วันที่ 1-26 มีนาคม เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 เมษายน 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 เมษายน เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
 • ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป ริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 สิงหาคม 2566

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด (ลิงก์สำรอง)

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ตรวจ สอบ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน 2566 เช็คบัตรคนจน เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 66

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ตรวจสอบ สิทธิ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ 2566 https:// welfare. mof go th

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุดวันนี้ คลังแนะนำ การตรวจผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน และการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66