หนังสือเรียน ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 16 เล่ม จาก กรมวิชาการ

3326

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเรียน ภาษาจีน  ระดับประถมศึกษา 16 เล่ม จาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ     
 
กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 

ภาษาจีน ชุด เสียว เสวีย เค่อเปิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 

ภาษาจีน ชุด เสียว เสวีย เค่อเปิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 

ภาษาจีน เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 

ภาษาจีน เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 

ภาษาจีน เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 

ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 

ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 

ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ที่นี่

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom