Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หนังสือเสริมความรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมฯ 22 เล่ม

Advertisement

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเสริมความรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมฯ 22 เล่ม    
กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

เพิ่มเพื่อน

แหล่งที่มา : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

Advertisement

 

กาพย์ขยายโคลงโลกนิติ
 

การแสดงและการละเล่นพื้นเมืองของไทยในภาคกลาง
 

ขุนช้างขุนแผน
 

เงาะป่านารายณ์สิบปางพระนล
 

ท้าวผาแดง-นางไอ่และประเพณีบุญบั้งไฟ
 

ทุ่งดินดำ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
 

นิทานชาดก(พระเจ้า500ชาติ)
 

นิทานโบราณคดี
 

นิทานภาพกาพย์กลอน เล่ม 2
 

บทร้อยกรองของเยาวชนนักเขียน พ.ศ. 2519
 

บทระครมหาภารตะ
 

บทอาขยานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
 

บรรณนิทัศน์หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับมัธยมศึกษา
 

พระมหาชนก
 

พินิจภาษา เล่ม 1
 

พินิจภาษาเล่ม 3
 

ภาษิตสอนพ่อ
 

สรวงปกาสิตคำฉันท์
 

สามก๊ก
 

สำนวนไทย
 

เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5
 

อ่านอย่างไรให้ได้รส
You might also like