คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

1410
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2565
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2565

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงาน ทั้งทางออนไลน์เท่านั้น โดยลงทะเบียนสมัครส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนู หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หมดเขตส่งผลงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องน่าอ่าน >> ก.ค.ศ.โว สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ PA ได้อย่างเข้มแข็ง

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565

ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และ 5) ด้านการวัดและการประเมิน

เรื่องน่าอ่าน >> ศธ. เดินหน้า จัดวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 แบบออนไลน์

สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์เท่านั้น โดยลงทะเบียนสมัครส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนู หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หมดเขตส่งผลงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรได้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 และประกาศผลการคัดสรรผลงาน “ระดับภูมิภาค” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และประกาศผลการคัดสรรผลงานระดับประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และ www.facebook.com/OSOIKSP

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2565 คลิกที่นี่

moe safety center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 จาก คุรุสภา