ศธ. จับมือ สธ. หนุนเปิดเรียนแบบ On-Site เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและนักเรียนต้องได้เรียน

700

ศธ. จับมือ สธ. หนุนเปิดเรียนแบบ On-Site เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและนักเรียนต้องได้เรียน

ศธ. จับมือ สธ. หนุนเปิดเรียนแบบ On-Site
ศธ. จับมือ สธ. หนุนเปิดเรียนแบบ On-Site

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โฆษก สพฐ. เปิดเผยว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เข้าร่วมการประชุมและรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่เปิดเรียน ร่วมกับนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย โดยนำเสนอยัง ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ว่าควรให้สถานศึกษาเปิดเรียนแบบ On-Site แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ของตนเอง

โดยนายสุภัทร จำปาทอง และนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ได้กล่าวถึงข้อสรุปของคณะอนุกรรมการการเปิดเรียนปลอดภัย และ PH-EOC ว่า คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นควรให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site โดยสถานศึกษาต้องผ่านการประเมิน TSC+ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทตามการแพร่ระบาดในพื้นที่ และให้สามารถเปิด on-site ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการเน้นย้ำและกำชับ ให้ผู้บริหารตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในกำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 รวมถึงแผนเผชิญเหตุ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมทั้งยังร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อให้ลดการแพร่เชื้อและเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดกับร่างกาย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและชุมชน

“นอกจากนี้ ยังมีการรายงานด้วยว่า ศธ. ได้ร่วมมือกับ สธ. ในการเตรียมการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่ง ศธ. ได้สำรวจพบว่า ผู้ปกครองให้ความยินยอมให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีน ถึงร้อยละ 71 โดย ศธ. ได้ผลิตสื่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนต่อผู้ปกครองและนักเรียนแล้ว ทั้งนี้ เด็กและผู้ปกครองในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีน และต้องเคร่งครัดมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยทาง ศธ และ สธ จะเพิ่มการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง รวมทั้งประสานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้นำเสนอต่อ ศปก.ศบค. และเข้า ศบค. ต่อไปเพื่อการปฏิบัติไปในทางทิศเดียวกัน และนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียน on-site ได้ทุกที่อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ก็ร่วมกับกรมอนามัย กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน” นางเกศทิพย์ กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม“ตรีนุช” ให้สิทธิพื้นที่เปิด-ปิด รร. ล่าสุดเปิด On-Site เกินครึ่ง เน้นมาตรการ 6-6-7 ป้องกันเข้ม นายกฯ เร่งฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็ม 3-4 และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี