Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หนุนเลิกระบบผอ.อนุมัติลาตัวเองได้

Advertisement

“สมพงษ์”
เห็นด้วย 100% ยกเลิกระบบผอ.สถานศึกษาอนุมัติให้ตัวเองลาด้วยตนเองได้
ชี้เป็นผลร้ายต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ เผยผลวิจัย สกศ. ระบุชัดผู้อำนวยการ
50% ไม่อยู่โรงเรียนเลย

วันนี้ (9 ธ.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ
เตรียมรื้อระบบที่ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถอนุมัติให้ตัวเองลา
และไปราชการด้วยตนเองได้ว่า เรื่องนี้ตนเห็นด้วย 100%
เพราะเป็นผลร้ายต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.) เคยทำวิจัยเรื่องนี้ และผลที่ออกมาระบุชัดเจนว่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษาประมาณ 50% ไม่อยู่โรงเรียนเลย
ทำให้โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการคอยกำกับดูแลเข้มงวดกวดขันในการจัดการเรียน
การสอน เมื่อเป็นเช่นนี้การบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ดังนั้นจึงต้องยกเลิกระบบนี้ เพื่อให้ผู้บริหารอยู่โรงเรียนดูแลคุณภาพครู
นักเรียน และคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ปล่อยให้ผู้บริหารทิ้งโรงเรียนมานานแล้ว

“ผู้อำนวยการสถานศึกษา บางคนใช้เวลาราชการไปทำอย่างอื่น
เข้ามาตอนเช้าแล้วก็ออกไปข้างนอก
ซึ่งลูกศิษย์ผมที่เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เล่าให้ฟังว่า ใน 1
เดือนจะเห็นผู้บริหารช่วงเงินเดือนออกเท่านั้น ปกติไม่ค่อยอยู่โรงเรียน
อ้างว่าไปประชุม ไปราชการ แต่จริงๆ แล้วไม่รู้ว่าไปไหนกันแน่
ทำให้ครูอยู่สอนหนังสือกันแบบตามมีตามเกิด ครูบางคนสอน 15 นาทีก็ออกจากห้อง
เพราะไม่มีใครคอยควบคุมดูแล ผิดกับโรงเรียนเอกชนที่ผู้บริหารอยู่โรงเรียน
100%
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกับโรงเรียนรัฐอย่าง
เห็นได้ชัด”ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวและว่า
ตนเชื่อว่าการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่โรงเรียน
จะช่วยดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาได้อย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยดูแลปัญหาอื่นๆ
ด้วย ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม
เพราะหากพบปัญหาก็สามารถช่วยแก้ไขได้เลย
ไม่ใช่ปล่อยให้ครูแก้ปัญหากันเองแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

 

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

You might also like