หน้าที่คุณครู ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาวน์โหลดที่นี่

2923

หน้าที่คุณครู ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ฉบับ สพฐ.  ภายใต้วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน พบกันกับ ครูอัพเดตดอทคอม อีกแล้วนะครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีเอกสารวิชาการ
มาฝากคุณครูครับ ซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนของคุณครู สถานศึกษา แน่นอนครับ…

โดย วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมี เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ฉบับ สพฐ.
ภายใต้วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาให้ได้ดาวน์โหลดกันครับ  ซึ่ง เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ฉบับ สพฐ.  ภายใต้วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นนวัฒกรรมทางการศึกษาที่ทาง
สพฐ. โดย สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์   ทางทีมงานครูอัพเดตคอทคอม
ต้องขอขอบคุณ สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ครับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่..

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.

ติดตามข่าวสารดีๆที่น่าสนใจได้ที่  ครูอัพเดตดอทคอม 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/