Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“หมอธี”ชี้ สอบอัตนัยส่งผลดี กระตุ้น การเรียน-สอน

Advertisement

เชื่อทำให้เห็นความสามารถเด็ก/รร.ควรปรับเปลี่ยนวิธีบ้าง/ไม่ก้าวล่วงคำตอบภาษาถิ่นให้สทศ.ตัดสินใจ

“หมอธี” วอนอย่าซีเรียสเด็ก ป.6 ทำข้อสอบโอเน็ตอัตนัย เชื่อทำให้เห็นความสามารถเด็ก และกระตุ้นเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน แนะโรงเรียนนำไปปรับออกข้อสอบให้เด็กรู้จักหัดเขียน ส่วนการใช้ภาษาถิ่นในการตอบคำถามนั้นเป็นอำนาจ สทศ. จะไม่เข้าไปก้าวล่วง ด้าน “ปลัด ศธ.” ชี้ต้องปรับปรุงวิธีการสอนและการประเมิน

เพิ่มเพื่อน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และให้มีการสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นครั้งแรก ซึ่งจากการตรวจกระดาษคำตอบเบื้องต้นพบว่า นักเรียนเขียนและใช้คำผิดความหมายค่อนข้างมาก รวมถึงมีนักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นเขียนคำตอบ ทำให้ไม่ได้คะแนนในข้อดังกล่าวนั้น

Advertisement

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า การสอบครั้งนี้จะทำให้เห็นว่าเด็กสามารถจับใจความได้หรือไม่ ต้องการสื่ออะไร และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร และทำให้เห็นว่าเด็กสมัยนี้เขียนหนังสืออย่างไร ใช้ภาษาอย่างไร ซึ่งบางคนอาจจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนด้วยตัวย่อ จนลืมภาษาเขียนที่ถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้ตนเห็นว่าโรงเรียนจะต้องนำไปปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งข้อสอบของโรงเรียน ให้เด็กรู้จักและหัดเขียนตั้งแต่ชั้น ป.1 อย่าถ้ารอให้ถึง ป.6 นั้นถือว่าสายเกินไป และในส่วนของการประเมินการเรียนรู้ของเด็กก็ไม่ต้องรอเฉพาะสอบปลายภาค แต่สามารถประเมินได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ตนไม่อยากให้ซีเรียสกับการทดสอบโอเน็ตด้วยข้อสอบอัตนัยเด็ก ป.6 ในครั้งนี้ ขอให้ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้ภาษาถิ่นในการตอบคำถามนั้น เมื่อคำสั่งในข้อสอบมีการระบุไว้ชัดว่าให้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการตอบ กรรมการตรวจก็ต้องปฏิบัติตามนั้น ซึ่งตนจะไม่เข้าไปก้าวล่วงเรื่องระบบการตรวจข้อสอบ อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าการจัดสอบอัตนัยมีข้อดีที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง ที่โรงเรียนต้องนำข้อมูลกลับมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

Advertisement

ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ผลที่ออกมาไม่น่าแปลกใจ ซึ่งขณะนี้แทบทุกโรงเรียนมีการบรรจุครูที่จบเอกภาษาไทยโดยตรง มีการปรับปรุงวิธีการสอนที่เน้นสอนแจกลูกสะกดคำมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องมีการปรับอย่างมากในการสอนภาษาไทยคือ วิธีการประเมิน เพราะธรรมชาติของภาษาไทยเป็นวิชาปฏิบัติ ทั้งเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งการประเมินทั้ง 4 เรื่องต้องอาศัยการประเมินจากการให้เด็กทำจริง แต่การสอบอัตนัยก็ทำได้บางส่วน ไม่สามารถทำได้ทั้ง 4 ทักษะ ดังนั้นเรื่องภาษาไทย การประเมินระดับห้องเรียนจะมีความชัดเจนมาก.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

You might also like