“หมอธี”ตั้งกก.ปฏิรูปเรียนภาษาจีน หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงจัง

404

“หมอธี” ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงจัง เผยเด็กไทยเรียนมากถึง 5 แสนคน จึงต้องประเมินผู้สอนใหม่ โดยจัด Boot Camp ครูภาษาจีน เพื่อแก้ไขปัญหาและจุดอ่อน

เพิ่มเพื่อน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เนื่องจากในปัจจุบันหลักสูตรวิชาภาษาจีนยังไม่มีความชัดเจน และการสอนก็แล้วแต่ตัวครูผู้สอน หรือตามความต้องการของโรงเรียนและผู้ปกครอง จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิรูป ซึ่งคณะกรรมการจะมีประมาณ 8 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านภาษาจีน พร้อมทั้งได้ตั้งนางสาวปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ ให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาภาษาจีน ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตนได้ประชุมหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราต้องการที่จะส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเกิดการปฏิรูปอย่างจริงจัง และจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยมีนักเรียนที่เรียนภาษาจีนอยู่ประมาณ 500,000 คน

แต่เมื่อสำรวจในรายละเอียด ในจำนวนนี้มีบางกลุ่มที่เรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเด็กที่เรียนภาษาจีนเรียนอย่างไร ในลักษณะใดบ้าง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และในส่วนของครูที่สอนภาษาจีนมีอยู่ประมาณ 1,500 คน เป็นครูที่จบตรงวุฒิการศึกษากว่าร้อยละ 50 และเป็นครูอัตราแจ้งประมาณร้อยละ 30

สำหรับการปฏิรูปครั้งนี้จะเริ่มจากครูก่อน โดยจะให้มีการประเมินครูภาษาจีนในระบบ แต่จะเป็นการประเมินอย่างเป็นมิตร เพื่อให้ถึงทราบระดับความสามารถของครูแต่ละคน โดยจะใช้ระบบที่ได้มาตรฐานเหมือนกับระบบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาของภาษาอังกฤษ จากนั้นก็จะสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมลักษณะเดียวกับโครงการ Boot Camp ของภาษาอังกฤษ แต่ว่าทำในรูปแบบภาษาจีน เน้นการเสริมสร้างเทคนิคการสอนและกิจกรรมในห้องเรียน และเมื่อทราบถึงระดับความสามารถของครูจากการประเมินแล้ว ก็จะทำให้สามารถวางแนวทางการแก้ไขอุปสรรค ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพได้

“ในส่วนของการขยายผลนั้นจะเริ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการสอนสายศิลป์-ภาษาจีนก่อน โดยไม่มีการบังคับ เพราะอย่างน้อยที่สุด การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในสายศิลป์-ภาษาจีน จะต้องทำได้ดีและมีคุณภาพมากขึ้น และการปฏิรูปครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” รมว.ศธ.กล่าว.

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์