Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“หมอธี”สั่งหยุดเลือดองค์การค้าล้างบางหนี้6พันล.

Advertisement

“พิษณุ”
เผย “หมอธี” ขอให้หยุดเลือด และลดภาระหนี้สินสะสม 6 พันล้านของร้านค้า
องค์การค้าฯ ลั่นปรับระบบบริหารจัดการใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
พร้อมลุยแก้ปัญหาองค์การค้าฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้

นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.)
ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) กล่าวว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แต่งตั้งให้ตนปฏิบัติหน้าที่
ผอ.องค์การค้าของ สกสค.นั้น ซึ่งองค์การค้าของ
สกสค.มีปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน และมีภาระหนี้สินจำนวนมาก
โดยยอดสรุปล่าสุดพบว่ามีภาระหนี้สิ้นเพิ่มขึ้นกว่า 6,000 ล้านบาท
อีกทั้งยังต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระเงินค้างจ่ายให้แก่พนักงานองค์การค้าของ
สกสค. จำนวน 918 คน และพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว 809 คน รวม 1,200
ล้านบาท รวมถึงการเร่งจัดพิมพ์แบบเรียนและส่งให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนด้วย
ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ย้ำกับตนว่า ขอให้หยุดเลือดองค์การค้าของ สกสค.
และลดภาระหนี้สินทั้งหมดให้ได้

ผอ.องค์การค้าฯ กล่าวว่า แนวทางแก้ปัญหา
ตนจะเข้าไปปรับระบบบริหารจัดการขององค์การค้าของ สกสค.ใหม่
เนื่องจากสภาพการบริหารงานที่ผ่านมาพบว่ามีความอิสระมากจนเกินไป
จนบางครั้งเกิดช่องทางทุจริตและหาผลประโยชน์
โดยต่อจากนี้การบริหารงานองค์การค้าของ สกสค.จะต้องมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้”

“อนาคตองค์การค้าของ สกสค.จะยังมีอยู่หรือไม่
ก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารงาน
เพราะขณะนี้ได้มีการจ้างบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การค้าฯ
พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตว่าจะออกมาในรูปแบนไหน อย่างไรก็ตาม
แม้หลายคนจะเป็นห่วงว่าผมนั่งทำงานหลายตำแหน่ง
แต่เชื่อมั่นว่าจะเข้ามาลุยแก้ปัญหาองค์การค้าของ
สกสค.ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้” นายวิษณุกล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

You might also like