Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

‘หมอธี’ห่วงม.44 หย่าศึกศธจ.-สพท.ไม่คลอด

Advertisement

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นพ.ธีระกียรติ เจริฐเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้า กรณีที่เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และประกอบมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คำสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่เกิดจากข้อที่ 13 ซึ่งเดิมกำหนดให้อำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด และกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นของ ศธจ.

เพิ่มเพื่อน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากเดิมที่เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการ สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยแก้ไขให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ 2 คณะ คือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา และคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล ทั้ง 2 ชุด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มี ศธจ.เป็นเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะมีผู้อำนวยการ สพท.ในจังหวัดทุกคนร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สพท.เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา 53(3) ตามที่ กศจ.อนุมัติ ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา 53(4) ตามที่ กศจ.อนุมัติ

Advertisement

ส่วน ศธจ.ทำหน้าที่เลขานุการ กศจ. โดยที่ผ่านมา ได้ส่งทีมกฎหมายของศธ.ไปชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่า

Advertisement

เร็ว ๆ นี้ตนได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ของศธ. ติดตามเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะสอบถามกับพล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ด้วยตัวเองอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ส่วนตัวเองก็ค่อนข้างกังวล ว่าตอนนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด แต่ระหว่างนี้ก็ได้ดำเนินการไปหลายเรื่อง แต่คงไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม คิดว่า การทำงานคงไม่มีปัญหา เพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่การทำงานหลายเรื่องทำได้ยาก หากปรับแก้ได้เร็ว ก็จะปลดล็อค ทำงานได้เร็วขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการดำเนินงาน โครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียม ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา นั้น ตนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดศธ. เป็นประธานสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยได้ขอให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like