หมอศิริราช แนะนำ วิธีการดูแล สุขภาพจิตเด็ก สำหรับ ผู้ปกครอง ในสถานการณ์ โควิด-19

2255
หมอศิริราช แนะนำ วิธีการดูแล สุขภาพจิตเด็ก สำหรับ ผู้ปกครอง ในสถานการณ์ โควิด-19
หมอศิริราช แนะนำ วิธีการดูแล สุขภาพจิตเด็ก สำหรับ ผู้ปกครอง ในสถานการณ์ โควิด-19

หมอศิริราช แนะนำ วิธีการดูแล สุขภาพจิตเด็ก สำหรับ ผู้ปกครอง ในสถานการณ์ โควิด-19

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านครับ  อาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข
ภาควิชาวิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แนะนำ วิธีการดูแล สุขภาพจิตเด็ก สำหรับ ผู้ปกครอง ในสถานการณ์ โควิด-19  ซึ่งเผยแพร่ในไลน์ ศิริราชพยาบาล รายละเอียดดังนี้

1.ทำให้เด็กรับรู้ว่า เด็กคือคนสำคัญที่สุดสำหรับพ่อแม่
2.มองวิกฤติโควิดเป็นโอกาส ครอบครัวได้ใช้เวลาดีๆร่วมกัน ทำกิจกรรมที่สนุกสนาน ลดเวลาอยู๋หน้าจอ
3.คิดกิจกรรมร่วมกัน โดยทำเป็นตารางกิจกรรมเหมือนที่โรงเรียน เพื่อฝึกทักษะและระเบียบวินัย

4.สอนเรื่องโควิด-19  แบ่งเป็น  เด็กเล็ก เน้นสอนให้สนุก  มีจินตนาการ  ส่วนเด็กโต เน้นความจริงใช้เหตุผล
การช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ตีตราหรือล้อเลียนผู้ป่วยโควิด
5.ผู้ใหญ่จัดการความเครียด ผู้ใหญ่ต้องเปิดใจ ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก

6.รับฟังเด็ก เด็กมีความเครียดความกังวล แสดงออกเป็นคำพูดหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ใหญ่ต้องรับฟังก่อน
ค่อยแนะนำ
7.เลี้ยงเด็กอย่าสร้างสรรค์  ทำดี ชื่นชม ให้รางวัล  ทำไม่ดี ลงโทษอย่างเหมาะสม ไม่ข่มขู่

ลิ้งก์ที่น่าสนใจ
สพฐ. เผย 4 ระยะ การจัดการศึกษา ด้วย เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ฝ่าวิกฤติ โควิด-19
เช็ก! การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2563 ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จาก โควิด-19
บอร์ดกองทุนสงเคราะห์ ไฟเขียวปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำครู ผู้บริหาร รร.เอกชน ที่กระทบจากโควิด
สายด่วนปรับทุกข์สู้โควิด! เช็คอาการและสุขภาพจิตของคุณก่อนจะสายเกินไป
เช็กที่นี่ !! มาตรการช่วยเหลือ /เยียวยาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล