หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ ว.PA

7099
หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ ว.PA
หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ ว.PA

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีคลิปวีดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การประเมินวิทยฐานะของครู เกณฑ์ใหม่ ว.PA โดยการส่งคลิปการสอนของครู ซึ่งเป็นหนึ่งในการประเมิน

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ ว.PA นี้

1.การสอนของครูมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้หรือไม่?
2. การสอนครั้งนั้น เด็กได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่หรือไม่?
3. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนเป็นอย่างไร?
4. ครูมีวิธีการออกแบบให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเองอย่างไร?
5. ครูให้เด็กฝึกปฏิบัติ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างไร?
6. ครูออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร?
7. เด็กได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้หรือไม่?
8. ความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ใช้สอนเป็นอย่างไร?

**โดยเน้นย้ำว่าคลิปที่จะส่งประเมิน จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น ถ่ายในแบบสภาพจริง ตามที่สอน และสอนคล้องกับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งไป**

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการออกแบบให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ซึ่งจะสะท้อนภาพของกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำแนวทางกระบวนการนี้ภายในโรงเรียน

ศึกษาคลิกเพิ่มเติมที่ https://youtu.be/Yl_sN8KnygA

โดย : รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการก.ค.ศ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณจาก เพจ สำนักงาน ก.ค.ศ.