หลักสูตรการอบรม สสวท. 7 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้วเช็กและดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

4970
หลักสูตรอบรม สสวท
หลักสูตรอบรม สสวท

หลักสูตรการอบรม สสวท. 7 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้วเช็กและดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

หลักสูตรการอบรม สสวท. 7 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว ซึ่งคุณครูสามารถอ่าน รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

หลักสูตรการอบรม สสวท. 7 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว ซึ่งคุณครูสามารถอ่าน รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ประกอบไปด้วย 7 หลักสูตรดังต่อไปนี้ค่ะ

การประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาวิทยากรแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี รหัส 64023
กล่องสมองสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE  รหัส 64067
กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython รหัส 64068
การเขียนโปรแกรมภาษา Python รหัส 64069
การเขียนโปรแกรม Scratch รหัส 64070
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged รหัส 64071
การประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาครูแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ 2
รหัส 64074

อ่านและดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 คลิกที่นี่

หลักสูตรสสวทที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรสสวทที่ได้รับการรับรอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ หลักสูตรการอบรม สสวท. 7 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว ซึ่งคุณครูสามารถอ่าน รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 จากเพจ IPST Thailand

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/