หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

979
หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

“ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ ว่า ตนไม่อยากให้เกิดความสับสนในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานใหญ่อาจทำให้การทำความเข้าใจมีความคาดเคลื่อนได้ แต่สุดท้ายแล้วการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือการใช้กระบวนการ Active Learning ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปในสถานศึกษานั้นต่างมุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ให้ตรงกับโลกในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจะต้องมุ่งให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น เพราะโลกและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เรียนคงไม่สามารถเรียนรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่งได้ แต่การเรียนรู้ของนักเรียนจะต้องรู้คิดต่อยอดและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรให้มากขึ้นด้วย โดยจะไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำเหมือนที่ผ่านมาอีก

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ :เปิดเทอม 2565 ศธ.เน้นจัดการเรียนการสอน on-site

เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565 ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้น On-Site

หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เท่าที่รับทราบข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลว่าไม่อยากให้มีการทดลองการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องรับมือกับการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์โควิด

และอยากให้เติมเต็มเรื่องคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษามากกว่านั้น เรื่องนี้ตนได้สื่อสารมาโดยตลอดว่าการเปิดทดลองนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรรถนะจะนำร่องในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเท่านั้น ซึ่งหากโรงเรียนไหนยังคิดว่าไม่มีความพร้อมก็ไม่จำเป็นต้องร่วมทดลองนำร่องหลักสูตรได้ โดยไม่ได้มีปัญหาหรือเงื่อนไขกำหนดแต่อย่างใด สำหรับการเติมเต็มคุณภาพการศึกษาหลังต้องเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์มาเกือบ 2 ปี ซึ่งขณะนี้ ศธ.กำลังเตรียมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูการศึกษาของผู้เรียนหลังโควิดด้วย.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล หลักสูตรฐานสมรรถนะ “ตรีนุช” ชี้ รร.ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู