วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเปิด 7 สาระการเรียนรู้และกิจกรรม หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)

เปิด 7 สาระการเรียนรู้และกิจกรรม หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

Advertisement

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) มีจุดเน้นของช่วงวัย ได้แก่ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย และจุดเน้นของการจัดการศึกษาเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้และสร้างสุขภาวะของผู้เรียน โดยจัดให้มีสาระการเรียนรู้และกิจกรรมดังนี้

หลักสูตรฐานสมรรถนะ2

 

โดย 7 สาระการเรียนรู้และกิจกรรม หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)
นั้นประกอบไปด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.ภาษาอังกฤษ
4.ศิลปะ
5.สุขศึกษาและพลศึกษา
7.ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
8.วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ

Advertisement

กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หรือใช้เสริมเวลาในสาระการเรียนรู้ที่ต้องการเน้น)

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้

ข้าราชการ ตรวจสอบ สิทธิ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ได้ที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ เปิด 7 สาระการเรียนรู้และกิจกรรม หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) จากเพจ CBE Thailand

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments