หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

1497

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ขอเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับโรงเรียนต่างๆนำไปปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป

แสดงความนับถือ

นายปรินทร์ ศรีษะเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

สพป.นครราชสีมาเขต 7

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Educati

on) และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7
=====================

ไฟล์ติดต่อที่ [email protected]

======================

ปก

https://drive.google.com/file/d/1wgKqsSNxRiDPOF5PKnWOM4Bz7evRcINV/view?usp=sharing

ประกาศ คำนำ สารบัญ

https://drive.google.com/file/d/1atytosDPRSSTIheU7svrBSM69fqOqx63/view?usp=sharing

หลักสูตร

https://drive.google.com/file/d/1zT4FIAP-JuVRU13TUhtIX6i6_qT-geYP/view?usp=sharing