หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2561 ดาวน์โหลดที่นี่..

18803

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2561

ดาวน์โหลดที่นี่..

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคย โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม
ขอนำ หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2561 ซึ่งการแบ่งปันโดย เฟสบุ๊คเพจ
กลุ่ม “ว21 วิทยฐานะแบบใหม่ คศ.2 – 5 ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน”  ในโอกาสนี้ทาง เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม 
ต้องขอขอบคุณทาง กลุ่ม “ว21 วิทยฐานะแบบใหม่ คศ.2 – 5 ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน” ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลด หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2561   มา ณ โอกาสนี้ครับ…

ค้นหาแผนการสอนแต่ละรายวิชา คลิกที่นี่

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2561
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

 

ขอขอบคุณที่มา  กลุ่ม “ว21 วิทยฐานะแบบใหม่ คศ.2 – 5 ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน”