หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน

1496
หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน
หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน

หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน

หลักสูตรดี๊ ดี มาอีกเพียบ ต้อนรับปิดเทอมเดือนเมษายนด้วยหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะคุณครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกัน โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)  มีมาให้คุณครูชอปปิ้งกันอย่างหลากหลาย บางหลักสูตรตอนนี้เต็มแล้วต้องขออภัยมา ณ ทีนี้  สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/CCT-KEWL

หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน
หลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน
1. การสอนวิทยาการคำนวณด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง TINKERCAD
2.การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วย Tinkercad Circuits
3.หุ่นยนต์เสมือนจริงเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหา
สมัครหลักสูตรนี้ > รุ่นที่ 1 27 เมษา 65 > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xfs0qH&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Vah8A2ew38Wl7T3yXVNtK
สมัครหลักสูตรนี้ > รุ่นที่ 2 29 เมษา 65 > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3LMrQuW&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Fb4iZaSUZ3qfyPLVXy0hd
4.การสร้าง Project ใน smartphone ด้วยโปรแกรม Thunkable (Thunkable1)
5.การจัดทำระบบให้คะแนนความร่วมมือด้วย Line Bot (LineBorScore)
6.การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลชั้นเรียน

 

7.การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไร้โค้ด (No-Code Apps) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียน

สมัครหลักสูตรนี้ > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ul0kyM&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2XDyCs6dEJF92pxOlUlFCU

8.AI นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

สมัครหลักสูตรนี้ > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3v4JZ0a&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw23msQ-aRrSOLePttp1DatB

9.ท้าทายการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย “เกมการศึกษา”

สมัครหลักสูตรนี้> https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xg0eui&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0htFzFdzim8xq0LmDd-fD1

10.การพัฒนาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลด้วย Be internet Awesome

สมัครหลักสูตรนี้ > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ji3rRM&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2fu7de_FQ904UGDgk0HvFb

11.สร้างใบกิจกรรมออนไลน์ สวยและง่าย ด้วย Wizer (Easy Interactive Worksheet with Wizer)

สมัครหลักสูตรนี้ > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KkwfVy&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw264mx16YuQRz6eCNnSfr0T

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก สสวท.