วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

หลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

 

หลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ครู

การขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้และกําหนดปิดรับการเสนอหลักสูตรอบรม การพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนา มาประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ซึ่งครบกําหนดการนับระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ให้แจ้งความประสงค์เพื่อขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ ในการพัฒนาข้าราชการครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถใช้ได้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ให้แจ้งความประสงค์ ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทาง google form หน้าเว็บไซต์ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น

บัดนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ เพื่อให้ครูสามารถนําผลการพัฒนาไปประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้ยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับรองหลักสูตรได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ จํานวน 27 หลักสูตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๓) ให้สามารถใช้ได้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

หลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

หลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

หลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รมว.ศธ. ลงนาม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) จำนวน 29 จังหวัด

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments