รายชื่อหลักสูตรอบรม ที่กคศ.รับรอง ประจำปีงบประมาณ 2563

5778

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือนำ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศหลักสูตร

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน