หลักสูตรใหม่ส่ออัดฉีดภาษาอังกฤษ

717

ศธ.เร่งปรับ
หลักสูตร เน้นศึกษาปัญหาเก่า อุดจุดอ่อนภาษาอังกฤษ
ดาว์พงษ์เผยอาจสร้างแรงจูงใจเด็กไทยให้เด็กสนใจฟุดฟิดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ระดับประถม 1-3 อาจลดสาระวิชาจาก 8 กลุ่ม เหลือ 5 กลุ่ม ม.6
เชื่อมต่อภาคอุดมฯ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่า
ตนได้มอบให้ที่ประชุมรับทราบถึงนโยบายการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จะต้องนำหลักสูตรแบบเดิมมาพิจารณาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เช่น
เด็กเรียนมากเกินไป หรือเรียนแล้วสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นๆ ได้หรือไม่
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
โดยตนอยากให้หลักสูตรใหม่เน้นสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กหันมาสนใจเรียนภาษา
อังกฤษ เพราะที่ผ่านมาเด็กไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการเรียนวิชานี้
เนื่องจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร
ทั้งนี้
การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการทั้ง
ระบบ โดยเฉพาะการผลิตเด็กให้ตรงกับความต้องการของประเทศ การพัฒนาครู
การจัดแผนการเรียนการสอน
ตลอดจนความรู้รอบตัวของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการประเมินผลทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกด้วย
ซึ่งตนวางกรอบเวลาของการจัดทำหลักสูตรใหม่นี้จะต้องแล้วเสร็จ
และเริ่มทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2/2559
เพื่อดูว่ามีอุปสรรคใดบ้างที่จะต้องปรับแก้ไข

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อไปว่า
สำหรับการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องประสานการทำงานร่วมกับภาค
อุดมศึกษาด้วย เพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่จะต้องเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เนื่องจากไม่อยากให้ใครมาต่อว่าระบบส่งต่อเด็กตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานไม่มีคุณภาพ จนทำให้เด็กไม่สามารถเข้าเรียนต่อสาขาวิชาอื่นๆ
ในระดับอุดมศึกษาได้

“ในการปรับหลักสูตรครั้งนี้มีแนวโน้มอาจจะปรับลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีอยู่ 8 กลุ่ม เหลืออยู่ 5 กลุ่มสาระการเรียน
เพราะไม่อยากให้เด็กเรียนอัดแน่นจนเกินไป แต่ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมด
เนื่องจากต้องมีการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกหลายชุด
ซึ่งการปรับหลักสูตรยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปรับโครงสร้างเวลาเรียน
แต่เมื่อหลักสูตรใหม่เสร็จสิ้นก็อาจจะปรับลดเวลาเรียนลงในบางช่วงชั้น เช่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อาจจะใช้เวลาเรียนวิชาการในห้องเรียนน้อยลงกว่าเดิม
เพื่อมาเพิ่มกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้มากขึ้น” รมว.ศธ.กล่าว.

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 14 มกราคม 2559
http://www.thaipost.net/?q=หลักสูตรใหม่ส่ออัดฉีดภาษาอังกฤษ