หลักสูตรใหม่ ไม่ยัดเยียดเนื้อหา

305

สพฐ.รับลูก”บิ๊กตู่”ปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่ ไม่อัดเนื้อหาแน่นเกินไป
เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น และมีความเป็นผู้นำ

วันนี้ (14 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน
เนื้อหาต้องไม่อัดแน่นจนเกินไป
เพื่อให้เด็กมีเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พร้อมรับมาดำเนินการ
โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก ศธ.ในวันที่ 15 ก.ค.นี้
ส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอยากให้มีการสอดแทรกหลักสูตรเสริมสร้างความเข็ม
แข็งไว้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยนั้น
สพฐ.ขอไปศึกษารายละเอียดในก่อนว่า
หลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีจุดเน้นและมีเนื้อหาสาระเรื่องใดบ้าง
แต่จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาหน้าที่พลเมือง
หรือ การสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ดังนั้นขอศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่า
จะนำเนื้อหาไปสอดแทรกกับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เลยหรือไม่
หรืออาจจะต้องนำมาผนวกเข้ากับการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาโดยตลอด
เพียงแต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ
และการปรับหลักสูตรครั้งนี้ สพฐ.จะศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศด้วย
เพื่อให้เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโฉมใหม่
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากที่สุด
ไม่เน้นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่อัดแน่นจนเกินไปอีกแล้ว
แต่จะเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เด็กออกไปเรียนรู้
คิดและวิเคราะห์ด้วยตนเอง พร้อมการสร้างความเป็นผู้นำ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์