Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หลักสูตรใหม่ ไม่ยัดเยียดเนื้อหา

Advertisement

สพฐ.รับลูก”บิ๊กตู่”ปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่ ไม่อัดเนื้อหาแน่นเกินไป
เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น และมีความเป็นผู้นำ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (14 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน
เนื้อหาต้องไม่อัดแน่นจนเกินไป
เพื่อให้เด็กมีเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พร้อมรับมาดำเนินการ
โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก ศธ.ในวันที่ 15 ก.ค.นี้
ส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอยากให้มีการสอดแทรกหลักสูตรเสริมสร้างความเข็ม
แข็งไว้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยนั้น
สพฐ.ขอไปศึกษารายละเอียดในก่อนว่า
หลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีจุดเน้นและมีเนื้อหาสาระเรื่องใดบ้าง
แต่จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาหน้าที่พลเมือง
หรือ การสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ดังนั้นขอศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่า
จะนำเนื้อหาไปสอดแทรกกับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เลยหรือไม่
หรืออาจจะต้องนำมาผนวกเข้ากับการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาโดยตลอด
เพียงแต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ
และการปรับหลักสูตรครั้งนี้ สพฐ.จะศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศด้วย
เพื่อให้เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโฉมใหม่
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากที่สุด
ไม่เน้นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่อัดแน่นจนเกินไปอีกแล้ว
แต่จะเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เด็กออกไปเรียนรู้
คิดและวิเคราะห์ด้วยตนเอง พร้อมการสร้างความเป็นผู้นำ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

You might also like