Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รวมไว้ที่นี่ หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 สรุปย่อแบบรูปภาพเข้าใจง่าย

คุณครูอ่านที่นี่ หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปย่อแบบรูปภาพเข้าใจง่าย

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบสรุปย่อเป็นรูปภาพเข้าใจง่ายๆมาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

เพิ่มเพื่อน
หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562

Advertisement

ซึ่งประกอบไปด้วย การย้ายกรณีปกติ โดยคุณครูสามารถยื่นคำร้องได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมเป็นเวลา 15 วันทำการ โดยทำการยื่นได้เพียงเขตพื้นที่เดียว คณะกรรมการ จะพิจารณาย้าย ปีละ 2 ครั้ง คือ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคมและ 16 กันยายนถึง 16 ตุลาคมของทุกๆปีค่ะ

หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562

ในส่วนของคุณสมบัติผู้ขอย้าย กรณีปกติคุณครูต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบันในตำแหน่งครูติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือนนั่นหมายถึงปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง และไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อเต็มเวลานะคะ

หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562

 

Advertisement

นอกจากการย้ายกรณีปกติ ยังมีการย้ายกรณีพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น ติดตามคู่สมรส กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงกรณีถูกคุกคามต่อชีวิต และการย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรงโดยสามารถยื่นได้ตลอดปี เลยค่ะ

หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562

และการย้ายกรณีสุดท้าย คือ การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการได้แก่การแก้ปัญหาการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกลี่ยกำลังค่ะ

หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
หลักเกณฑ์การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณรูปภาพจากเพจ ความเป็นครู  ที่ได้แบ่งปัน ภาพสรุปการหลักเกณฑ์
การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปย่อแบบรูปภาพเข้าใจง่าย แก่เพื่อนครูในครั้งนี้นะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย
You might also like