วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่...

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Advertisement

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

Advertisement

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของ สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 กําหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้ปรับสถานการณ์ พื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 65 จังหวัด และพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 12 จังหวัด เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมในการเปิดเรียนของภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม มาตรการเปิดเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 1/2565 และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

Advertisement

การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments