วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ว26/2565 เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ว26/2565 เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ว26/2565 เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ว26/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

“สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการประกาศเป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือ สถานศึกษา ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่ อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) หรือเหตุอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนด

“พื้นที่สูง” หมายความว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขา ภูเขา เทือกเขาที่มี ความสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลาง 500 เมตรขึ้นไป หรือตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขา ภูเขา เทือกเขาสูงกว่า ความสูงเฉลี่ยของจังหวัด หรือ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างภูเขาที่มีเส้นทางคมนาคม จากศาลากลางจังหวัดถึงที่ตั้งของสถานศึกษา ผ่านเนินเขา ภูเขา เทือกเขาความสูงเฉลี่ยมากกว่า ระดับน้ําทะเลปานกลาง 500 เมตรขึ้นไป

“พื้นที่เกาะ” หมายความว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีน้ําล้อมรอบโดยตลอด พื้นที่มีลักษณะตัดขาดตลอดปี และต้องเดินทางสัญจรโดยทางเรือหรือทางอากาศเท่านั้น ไม่สามารถสัญจร โดยทางถนนได้

“พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร” หมายความว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และมีความสําคัญด้านความมั่นคงชายแดน

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติมคลิกที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ว26/2565 เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ว26/2565 เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สพฐ คลิกที่นี่

รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด สอศ คลิกที่นี่

รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลา สังกัด กศน คลิกที่นี่

รายชื่อโรงเรียนเขตพิเศษ ใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

รายชื่อโรงเรียนเขตพิเศษ ใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลา การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สถานศึกษาเขตพิเศษ ใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลา จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี สำหรับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments