วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

Advertisement

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ เฉพาะสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

๒.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับ

Advertisement

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การใดที่ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ อยู่ก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่นี้ มีผลใช้บังคับ
ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายละเอียด

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments