วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

Advertisement

หลักเกณฑ์วิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู 2564 -1

ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 283 ง โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

** ให้แก้ไขนิยามคำว่า “ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
** การให้มีคณะอนุกรรมการ
** สมรรถนะทางวิชาชีพครู
** คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ
** การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
** และผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 ตามประกาศ คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการใช้ผลการทดสอบ และประเมิน สมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ดังนั้น ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ บุคคลที่เป็นผู้ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) วิชาการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา และ 4) วิชาชีพครู และผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูเรียบร้อยแล้ว

ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นเอกสารผ่านระบบ KSP Self-Service (https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/) เข้าเมนู “ใบอนุญาต” ไปที่ “ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู สำหรับ KSP Bundit”

Advertisement

ดูรายละเอียดขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ คุรุสภาให้การรับรอง

ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28328/

ดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/11/34396

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 จากเพจ คุรุสภา

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments