หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด

1135
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด

advertisement

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด ถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และ ผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด ดังเอกสาร

 

 

advertisement

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด

 

advertisement

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นอย่างสูงนะคะ