วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักเกณฑ์ และ วิธีการย้าย ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2565 ว 18/2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์ และ วิธีการย้าย ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2565 ว 18/2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

หลักเกณฑ์ และ วิธีการย้าย ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2565 ว 18/2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

มาแล้วหลักเกณฑ์ การย้ายครู ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กคศ. ได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ และ วิธีการย้าย ข้าราชการครู 2565 ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส่วนราชการและ หน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ที่อ้างถึง 1 และ 2 เฉพาะสายงานการสอน และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

Advertisement

ทั้งนี้ คําร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ดาวน์โหลดที่นี่ หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2565 ว 18/2565

ขอบคุณที่มา : หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X