Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หวั่นข้อสอบครูผู้ช่วยผิดซ้ำรอย

Advertisement

“สุรวาท” เตือนเช็คข้อสอบครูผู้ช่วยให้ดี
หวั่นผิดซ้ำรอยคัดเลือกรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา แนะระยะยาวควรมีคลังข้อสอบ
อย่าให้มหา’ลัยออกแบบถาวร ชี้สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบของบัณฑิต 

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (15 ก.ย.) ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มรม.)
และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.)
กล่าวถึงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งมอบให้มหาวิทยาลัย 7
แห่งเป็นผู้ออกข้อสอบว่า การสอบครั้งนี้คงต้องมีการตรวจสอบข้อสอบให้ดี
ไม่ให้เกิดข้อครหา หรือความคลางแคลงใจในคุณภาพของข้อสอบ
เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2558
ที่พบว่าข้อสอบหลายข้อมีความคลาดเคลื่อนจากเอกสารทางวิชาการ
จนต้องมีการให้คะแนนฟรีหลายคะแนน

“ผู้ออกข้อสอบนอกจากต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาแล้ว
ควรมีความรู้ในหลักการสร้างข้อสอบที่ดีด้วย
โดยที่ผ่านมาข้อสอบบางข้อเหมือนคำถามในเกมโชว์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
เพราะข้อสอบต้องวัดที่ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
ไม่ใช่วัดกันที่ไหวพริบปฏิภาณ
นอกจากนี้คำเฉลยของข้อสอบบางข้อไม่ใช่ข้อยุติของคนทั่วไป
แต่เป็นไปตามความรู้สึกของผู้ออกข้อสอบ
ดังนั้นจึงควรมีการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบก่อนที่จะมีการจัดพิมพ์ และนำไปใช้
อย่างไรก็ตามในระยะยาวควรมีหน่วยงานพัฒนาข้อสอบ เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ
และพัฒนาให้มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพไว้ล่วงหน้า
ไม่ควรมอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบแบบถาวร
เพราะจะทำให้บัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน
โดยมหาวิทยาลัยใดออกข้อสอบ บัณฑิตก็จะได้เปรียบมากกว่า” ผศ.ดร.สุรวาท
กล่าว.“

Advertisement

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 13:50 น.

You might also like