หาแนวทางการแก้หนี้ เครียมคุย สหกรณ์ออมทรัยพ์ครู สถาบันการเงิน

2241
หาแนวทางการแก้หนี้ เครียมคุย สหกรณ์ออมทรัยพ์ครู สถาบันการเงิน
หาแนวทางการแก้หนี้ เครียมคุย สหกรณ์ออมทรัยพ์ครู สถาบันการเงิน

หาแนวทางแก้หนี้ เตรียมคุยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงิน

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(เลขานุการ รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า

ตามที่ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกับสถานบันการเงินหลัก 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ไปแล้วนั้น
ขณะนี้มาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว เตรียมเสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พิจารณาเห็นชอบ

ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบว่า หนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวนกว่า 8.74 แสนล้านบาท , ธนาคารออมสิน ครูมีหนี้อยู่ 3.9 แสนล้านบาท, ธนาคารกรุงไทย 6 หมื่นล้านบาท และ ธอส. 6 หมื่นล้านบาท รวมยอดหนี้ทั้งหมด กว่า 1.4 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีความพยายามจะหารือกับกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แต่ด้วยข้อจำกัดของระเบียบต่างๆที่สหกรณ์มี จึงต้องไปหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อขอให้ช่วยจัดกลุ่มหนี้และเชื่อมโยงไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป

ในวันที่ 20 กรกฎาคม นี้ จะเริ่มหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทั้งหมดรวม 109 แห่ง
แบ่งเป็น 3 รอบ คือรอบแรก วันที่ 20 ก.ค. หารือกับกลุ่มที่มีทุนมากกว่าหนี้
รอบที่สอง วันที่ 21 ก.ค. หารือกับกลุ่มที่มีหนี้มากกว่าทุน
และรอบสุดท้าย วันที่ 22 ก.ค.หารือกลุ่มที่ไม่ใช่สหกรณ์จังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น จะเป็นแนวทางเดียวกับการแก้ปัญหาหนี้สินของสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง ซึ่งจะมีทั้ง พักชำระหนี้ ลดต้น ขยายเวลาการชำระหนี้

“จากข้อมูลในภาพรวมของ ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปล่อยกู้ไปทั้งหมด 3.78 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ ร้อยละ 33 กู้ไปใช้ส่วนตัว , ร้อยละ 23 กู้ไปชำระหนี้สินเดิม , ร้อยละ 17 กู้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน, ร้อยละ 12 กู้เพื่อนำไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังพบว่า เหตุที่วงเงินกู้ในปี 2562 สูงมาก เพราะผู้กู้มีการขอเปลี่ยนสัญญากู้ ซึ่งมีทั้งการจัดไฟแนนซ์ และปล่อยให้กู้เพิ่ม ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่มีปัญหาเรื่องหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้ NPL ดังนั้น จึงไม่สามารถบอกได้ว่าการกู้ในปี 2562 เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด

ซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เข้าใจบริบทและได้มีการปรับแก้ระเบียบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินในหลายเรื่อง และเรื่องสำคัญ คือกฎ กษ.ที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน อาทิเช่น กำหนดให้ข้อมูลของผู้กู้ต้อง อยู่ในข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร ต้องเหลือเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยลดจำนวนงวดการผ่อนลง เป็นต้น”

สำหรับกรณีที่ศาลปกครองกลาง พิพากษาเรื่องการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู เพื่อชำระหน้ีเงินกู้ ว่า เงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหน้ีแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นั้น ศธ.ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองกลางอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการ คือ หากต้นสังกัดของครูพบว่า ถ้าหากเงินเพื่อชำระหนี้แล้ว เกิน ร้อยละ 30 หน่วยงานต้นสังกัดจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่จะต้องทวงถามการชำระหนี้จากลูกหนี้เอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก อีทีวีแม็ค เวทีเพื่อการศึกษา