Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ห่วงผอ.รร.จัดซื้อหนังสือเรียน เสี่ยงโดนฟ้องอาญา มาตรา 157

Advertisement

 

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ตนได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนว่า ขณะนี้มีผู้บริหารหลายโรงเรียนในหลายจังหวัดเสี่ยงกำลังทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของรายการหนังสือเรียน

Advertisement

 

ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2560 ซื้อแจกฟรีนักเรียนทุกคน แต่ปรากฏว่า ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมา หลายโรงเรียนกลับเรียกเก็บหนังสือคืนจากนักเรียน ทั้งๆที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกเลิกนโยบายหนังสือยืมเรียนไปแล้ว

 

Advertisement

นายสานิตย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนยังรู้สึกเป็นห่วงผู้บริหารโรงเรียนเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายเรื่องเดียวกัน กรณีการจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากไม่สามารถซื้อหนังสือแจกฟรีนักเรียนได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งถ้าผู้บริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือเลือกซื้อหนังสือจากบางหน่วยงาน ซึ่งตั้งราคาค่อนข้างสูง ไม่สอดรับกับงบฯรายหัวที่รัฐบาลจัดสรรให้กับนักเรียน

เช่น หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เล่ม 1, 2 รวม 4 เล่ม ตั้งราคารวมไว้ถึง 420 บาท ขณะที่เด็กประถมศึกษาได้รับงบฯอุดหนุนในการจัดซื้อหนังสือเรียนเพียง 625 บาทเท่านั้น

“แน่นอนว่าโรงเรียนไม่มีงบฯเหลือซื้อแจกนักเรียนได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ดังนั้นถ้ามีผู้ปกครองไปฟ้องร้องผู้บริหารโรงเรียนว่าได้กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คงจะวุ่นวายกันทั้งประเทศ และอาจลุกลามไปถึงการฟ้องอาญามาตรา 157 ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปด้วยก็ได้” นายสานิตย์กล่าว.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

 

 

You might also like