ห้ามพลาด! คลิปวิดีโอ เรื่อง Google Classroom ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู

1594
ห้ามพลาด! คลิปวิดีโอ เรื่อง Google Classroom ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู
ห้ามพลาด! คลิปวิดีโอ เรื่อง Google Classroom ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู

ห้ามพลาด! คลิปวิดีโอ เรื่อง Google Classroom ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ได้เผยแพร่ คลิปวิดีโอ เรื่อง Google Classroom ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู

โดย คลิปวิดีโอ เรื่อง Google Classroom ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู
เป็นผลงานของ  คุณครูปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครู โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.เขต 33  จ.สุรินทร์

ซึ่งเป็นผลงานจาก โครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
จัดโดย  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม จึงขออนุญาต เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ คลิปวิดีโอ เรื่อง Google Classroom
ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู  ดังกล่าวอีกทางหนึ่งครับ  เพื่อส่งต่อสิ่งดีให้กับคุณครู
ทุกท่าน โดยคลิปนี้  อาจเป็นทางเลือก หรือแรงบันดาลใจให้กับคุณครูหลายๆท่าน ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์  ในยุคแห่งการจัดการศึกษาทางไกลเช่นนี้ครับ…

เชิญรับชมคลิปวีดีโอ เรื่อง Google Classroom ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Google Classroom สำหรับครู

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณที่มา  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  วันที่ 28  เม.ย.63